Es / Val / En

INVESTIGACIÓ / crÀter-LAB

Col·lectiu CRATER (Creació Artística, Teoria de l'Educació i Recursos).
Aquest col·lectiu es forma a inicis de l'any 2014. El nostre interés se centra en:

- els llocs comuns entre art i educació,
- la recerca artística,
- els estudis de gènere,
- cultura aduiovisual.C R A

T E

R