Es / Val / En

informació / crÀter-LAB

Cràter pretén ser un interstici de funcionament cooperatiu per a la producció de coneixement entorn d'una pràctica artística no centrada en la figura de l'artista. La importància de formar un col·lectiu radica en els nostres principis compartits, que inclouen el personal, l'artístic i el polític (públic). El nostre procés i la nostra fi és desenvolupar una metodologia que conjumine la recerca, el social i la pràctica artística.C R A

T E

R